preskoči na sadržaj

Osnovna škola Samobor

Login

Potres - upute

Internet bonton

Učionice

Kalendar
« Svibanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

 

PARTNERI ŠKOLE:

 

 


 

Donacije

Dragi prijatelji!

Ukoliko želite donirati sredstva kojima bismo dodatno poboljšali uvjete rada i boravak učenicima učinili ljepšim i ugodnijim, možete to učiniti uplatom na žiro račun broj HR2524020061838000004 s pozivom na broj 7765-14275-14275

Zahvaljujemo Vam na dosadašnjoj potpori!

 

PORTAL ZA UČENJE NA DALJINU NIKOLA TESLA

  

COVID-19

Natječaji/Pozivi
Priloženi dokumenti:
Poziv za iskaz interesa za obavljanje poslova pomocnika u nastavi (28.07.-14.08.2023.)(1).docx
Natjecaj strucni suradnik knjiznicara 2023.docx
Natjecaj strucni suradnik logoped 05.09.-13.09.2023.docx
Natjecaj ucitelja matematike 05.09.-13.09.2023.docx
Natjecaj Engleskog jezika 06.09.-14.09.2023.docx
Natjecaj za pomocnika u nastavi 06.09.-14.09.2023.docx
Natjecaj geografija 2023 9.docx
natjecaj spremacica 2023 9.docx
Poziv za iskaz interesa za obavljanje poslova pomocnika u nastavi (19.09.-27.09.2023.)(5).docx
natjecaj strucni suradnik logopeda 2023-2.docx
Poziv za kandidate za strucni suradnik-ica knjiznicara.docx
Prijava potrebe voditelj racunovostva 7-2023.docx
obavijest po natjecaju za strucnog suradnika knjiznicara 10-2023.pdf
obavijest po natjecaju za strucnog suradnika pedagoga 10-2023.pdf
obavijest po natjecaju za strucnog suradnika psiholog 10-2023.pdf
Prijava potrebe voditelj racunovostva.docx
Poziv za iskaz interesa za obavljanje poslova pomocnika u nastavi 18.10.-26.10.2023.).docx
Natjecaj spremacica 26.10. - 03.11.docx
Poziv za organizaciju visednevne izvanucionicke nastave 1.docx
Natjecaj za voditelja racunovostva 06.11-14.11.2023.pdf
Obavijest o selekciji voditelja racunovodstva.pdf
Poziv za organizaciju visednevne izvanucionicke nastave 5.docx
Obavijest o izboru 12.2023.pdf
Poziv za organizaciju visednevne izvanucionicke nastave 6.docx
Poziv za organizaciju visednevne izvanucionicke nastave 7.docx
Natjecaj engleskog jezika 09.01.-18.01.2024.docx
Poziv za organizaciju visednevne izvanucionicke nastave 8.docx
Poziv za provo enje selekcijskog postupka - engleski jezik.docx
Poziv za organizaciju visednevne izvanucionicke nastave 9.pdf
Natjecaj za pomocnika u nastavi 08.02.-16.02.docx
natjecaj informatika 08.02.-16.02.docx
Poziv za organizaciju visednevne izvanucionicke nastave 10.docx
Natjeca hrvatski jezika 1 2024.docx
Natjeca RN u PB 1 2024.docx
Natjecaj spremacica 2024.docx
Natjecaj edukatora rehabilitatora 21.3.-29.3.2024.docx
Obavijest o izboru edukator rehabilitator .pdf
Obavijest o izboru hrvatski jezik.pdf
Natjecaj edukatora rehabilitatora 1 2024.docx
natjeca RN u PB 2 2024.docx
natjecaj kuharica -2024.doc
Natjecaj spremac-ica 2024.doc
Poziv na razgovor kuhar-ica.pdf
Poziv na razgovor spremac-ica.pdf
obavijest po natjecaju za kuharicu 4- 2024.doc
obavijest po natjecaju za spremacicu 4- 2024.doc
Izbor kandidata po natjecaju.pdf

 

  


 

Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Autor: Goran Ivan Matoš, 30. 8. 2021.

Trenutno je otvoren natječaj za učitelja informatike i učitelja geografije.

Detalje natječaja možete naći u nastavku.


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br. 87/08.,86/09., 92/10., 105/10.,90/11,5/12.,16/12.,86/12.,94/13, 152/14, 7/17 ;68/18. i 98/19.)  I članka 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovna škola Samobor, Samobor, ravnatelj raspisuje:

 

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

- učitelja informatike –na određeno vrijeme s punim radnim vremenom –

 1 izvršitelj/ica,

- učitelja informatike –na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (16 sati) –

 1 izvršitelj/ica,

-učitelja  geografije  - na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (24 sati)–                  1 izvršitelj/ica

 

 

 Uvjeti:  Sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,;68/18.,  98/19. I 64/20) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika  u osnovnoj školi  (NN 6/19.).


Uz prijavu (u kojoj se moraju navesti osobni podatci: osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresa na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje)

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu  prijavu  na natječaj obavezno priložiti :

dokaz o državljanstvu

životopis

diplomu odnosno dokaz o stečenoj razini i vrsti obrazovanja

uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  s naznakom roka izdavanja (ne starije od 30 dana od raspisivanja natječaja)

elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obavezu odabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pd

Javiti se mogu osobe oba spola.

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Samobor.
Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana neposredno ili poštom na adresu škole: OŠ Samobor, Stražnička 14, 10 430 Samobor s naznakom „za natječaj -učitelja “.
Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati.

Na web stranici škole objavit će se vrijeme i mjesto održavanja razgovora, trajanje razgovora te područje provjere znanja  kao i obavijest o izboru kandidata  po završetku natječajnog postupka- http://www.os-samobor.skole.hr/.
 

 

Kandidat prijavljen na natječaj bit će obaviješten putem mrežne stranice školske ustanove  najkasnije u roku od osam  dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 12. stavku 2. Pravilnika.
 


Natječaj vrijedi od 26.8.2021. do 3.9.2021. godine.


KLASA:110-01/21-02/ 01                                                     Ravnatelj:

URBROJ: 238/27-14-02-21- 08                                            Goran Ivan Matoš,prof.

 

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju